กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ประจำปี 2564

 

โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (กลุ่มเครือข่าย) ระหว่างวันที่  1 – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

More...
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ประจำปี 2564

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 1 – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยคณะครูนำแจกใบงานและใบความรู้ให้กับผู้เรียน

More...
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่  1 – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลการใช้บริการ
   ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
   E-service
   การรับฟังความคิดเห็น
   ช่องทางการร้องเรียน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือปฏิบัติงาน
    คู่มือสำหรับการให้บริการ
    แผนการใช้งบประมาณ
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    แผนพัฒนาสถานศึกษา
    แผนดำเนินงานประจำปี
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    แผนงานบริหารงานบุคคล
    งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
    ประกาศเจตนารมรณ์สุจริตผู้บริหาร
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการในการดูแลความปลอดภัยสำหรับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกคน

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      12 คน

สถิติเดือนนี้:   69 คน

สถิติปีนี้:        5384 คน

สถิติทั้งหมด: 6226 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2476  โดยอาศัยศาลาวัดศรีสุขบ้านดอนช้างเป็นสถานที่เรียน ครูใหญ่คนแรก คือ นายเนียม  สุวรรณาเคน  ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน 900  บาท และราษฎรบริจาคสมทบ 300 บาท ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการขนาด 9×36 เมตร  4 ห้องเรียน ในเนื้อที่  8  ไร่ 3  งาน 90  ตารางวา 

            พ.ศ.2509  ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2519 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน  ภาคบังคับชั้น ป.1-6 

            พ.ศ.2534  ได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

            พ.ศ.2540  ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา

            พ.ศ.2552  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552”

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่