กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ประจำปี 2564

 

โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (กลุ่มเครือข่าย) ระหว่างวันที่  1 – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

More...
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ประจำปี 2564

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 1 – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยคณะครูนำแจกใบงานและใบความรู้ให้กับผู้เรียน

More...
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่  1 – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลการใช้บริการ
   ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
   E-service
   การรับฟังความคิดเห็น
   ช่องทางการร้องเรียน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือปฏิบัติงาน
    คู่มือสำหรับการให้บริการ
    แผนการใช้งบประมาณ
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    แผนพัฒนาสถานศึกษา
    แผนดำเนินงานประจำปี
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    แผนงานบริหารงานบุคคล
    งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
    ประกาศเจตนารมรณ์สุจริตผู้บริหาร
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการในการดูแลความปลอดภัยสำหรับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกคน

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      17 คน

สถิติเดือนนี้:   319 คน

สถิติปีนี้:        319 คน

สถิติทั้งหมด: 7142 คน

       Thinking Math 6

เอกสาร ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์“คณิตคิดในใจ”(Thinking  Math 6) เล่มนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ให้สามารถพัฒนาความสามารถด้านคำนวณ  (Numeracy)  ของนักเรียน        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยเน้นฝึกทักษะด้านคำนวณ และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ( Problem Solving)  จากโจทย์หรือสถานการณ์ปัญหา โดยครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนความสามารถด้านคำนวณ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (การสอบ O - NET ) ต่อไป

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คาดหวังให้เอกสาร

  ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์“คณิตคิดในใจ”( Thinking  Math 6 ) เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์

  แก่ครูคณิตศาสตร์ ที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

  ทั้งในห้องเรียนหรือในช่วงการจัดกิจกรรม“เพิ่มเวลารู้”เพื่อพัฒนา 4 H ของผู้เรียนโดยเฉพาะ

  ทางด้านสมอง (Head)  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณครูสามารถ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ

  การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy


ไฟล์แนบ

ผู้แต่ง :ศน.บุษรา อ่อนคง
เมื่อ :2018-12-08 20:07:02
Link : ./data/download/08-12-2018-19-59-56_1941316607.docx